De spelerspas

HOE SCHEIDSRECHTERS OMGAAN MET DE SPELERSPAS

spelerspas                       
Hieronder volgt een samenvatting van de instructies welke de scheidsrechters hebben gekregen:

 1. Wees op tijd aanwezig op het betreffende sportcomplex.
 2. Hierdoor hebt u voldoende tijd om alles te aanschouwen.
 3. Wedstrijdformulier voor aanvang van de wedstrijd laten ondertekenen door de aanvoerder.
 4. Spelerspassen in bijzijn van beide aanvoerders of leiders controleren en op een aparte plaats bewaren.
 5. GEEN PAS IS NIET SPELEN!
 6. Dus ook niet met wat voor legimitatie dan ook.
 7. Ook de wisselspelers vooraf op het wedstrijdformulier. Ook als zij niet spelen. Diegene die wel spelen aankruisen met een sterretje *
 8. De aanvoerder moet ook na de wedstrijd het formulier ondertekenen. Dit heeft niets te maken met eventuele gele of rode kaarten, maar alleen met het akkoord zijn met de gegevens op het wedstrijdformulier.
 9. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het goed opbergen van de spelerspassen.
 10. U als scheidsrechter kunt ook aansprakelijk worden gesteld voor de controle van de passen.
 11. Als blijkt dat u hebt meegewerkt aan laten spelen zonder spelerspas, kan dat een schorsing voor u opleveren.
 12. Er mag ook geen speler aan de wedstrijd deelnemen als deze een pas heeft voor het futsal. Deze passen zijn wit van kleur.
 13. U moet er ook zorg voor dragen dat u na afloop van de wedstrijd weer in het bezit komt van de passen.
 14. U controleert dan de gegevens van de wisselspelers. Tevens kunt u dan controleren of de persoonsgegevens en de relatienummers die voor of tijdens en vlak na de wedstrijd hebben plaats gevonden. Dit geldt ook voor gebeurtenissen en voorvallen.
 15. Leiders of aanvoerders ondertekenen daarna het wedstrijdformulier. Zijn zij het niet eens met de gang van zaken kunnen voor ondertekening een notie maken op het wedstrijdformulier.
 16. Daarna pas ondertekent u het formulier en geeft u de passen terug aan de leiders of aanvoerder.
 17. Als in gevolg van controle van de passen een team maar 6 spelers of minder zou overhouden dan wordt dit beschouwd als niet opkomen.
 18. Als leiders of aanvoerders visuele controle na de wedstrijd wensen, kan dit tijdens de rust of direct na afloop dit kenbaar maken aan de scheidsrechter.
 19. Indien er wisselspelers daadwerkelijk zijn ingevallen, is de vereniging verplicht na afloop deze spelers met hun spelerspas aan te melden bij de scheidsrechter. U mag nooit de wedstrijd stilleggen voor controle van de spelerspas. De wisselspelers moeten tenminste tot een kwartier na de wedstrijd beschikbaar blijven voor visuele controle. Wanneer geen pas kan worden getoond wordt dit beschouwd als spelen zonder pas.
 20. 20    Op het wedstrijdformulier mag alleen de relatiecode worden ingevuld en niet, zoals af en toe gebeurd, de geboortedatum.
 21. 21    Mocht een speler nog moeten meespelen in een andere wedstrijd, moet dit door de leider of aanvoerder voor de wedstrijd kenbaar worden gemaakt aan de scheidsrechter, zodat u afspraken kunt maken om de pas ook bij de tweede wedstrijd te kunnen tonen.

 

OVERTREDINGEN

 1. Spelen zonder pas of speler geen pas.
 2. Team te weinig of onvoldoende spelerspassen.
 3. Spelen met ongeldige pas.
 4. Spelen met de pas van een ander.
 5. Het aan een ander voor gebruik afstaan van de eigen pas.
 6. Het niet meewerken, hinderen of verhinderen van controle van de spelerspassen.
 7. Het zoekmaken, laten verdwijnen of vernietigen van de spelerspas.
 8. Geen of onvoldoende goede gelegenheid bieden tot opbergen van de passen tijdens de wedstrijd
 9. Niet of onzorgvuldig controleren van de passen.
 10. Speler laten spelen zonder spelerspas
 11. Niet tonen of het tonen van een ongeldige pas of een pas van een ander ter gelegenheid van een mondeling onderzoek.

 

HANDELSWIJZE SCHEIDSRECHTER BIJ VISUELE CONTROLE

 1. De visuele controle wordt uitgevoerd door de scheidsrechter, hij is hier ook verantwoordelijk voor.
 2. De controle wordt uitgevoerd in een ruimte naar keuze van de scheidsrechter.
 3. De eventueel aanwezige waarnemer kan worden verzocht hierbij te assisteren.
 4. De visuele controle van de passen dient bij beide elftallen te geschieden.
 5. Het houden van een visuele controle kan ook op initiatief van de KNVB gehouden worden. Deze controle wordt niet gemeld bij de verenigingen. Ga hier over dan ook niet in discussie met de betrokken verenigingen.
 6. De scheidrechter controleert of de foto op de passen overeenkomt met de betreffende persoon. Vervolgens kijkt hij of de naam correct op het formulier staan.
 7. Spelers die niet in het bezit van een pas zijn mag niet deelnemen aan de wedstrijd.
 8. Indien de speler een spelerspas toont, waar van de scheidsrechter van mening is dat het om een andere persoon gaat (een andere foto of andere naam) dan adviseren wij de scheidsrechter deze speler wel aan de wedstrijd te laten deelnemen, maar de KNVB hierover schriftelijk te rapporteren.
 9. Ook bij twijfel adviseren wij hetzelfde te doen.
 10. Controle van de spelerspassen van de invallers, zal achteraf moeten plaatsvinden, waarbij wij de scheidsrechter adviseren dit eveneens direct na afloop van de wedstrijd te doen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!