Aan- en afmelden - RKZVC

Aan- en afmelden

Aan- en afmelden uitsluitend bij

Secretaris: Dick Schieven
Telefoon: 0544 – 352131 / 06 – 27083077
dick.schieven@outlook.com


  • Aanmelden als lid kan middels een formulier dat bij de secretaris van het bestuur (zie beneden) is te verkrijgen of te downoaden via de volgende linken:

                              Aan-/afmelding / contributie 2022

  • Afmelden voor het nieuwe seizoen dient vóór 1 juni van het lopende seizoen en altijd schriftelijk te geschieden, onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
  • Dit schrijven indienen bij de secretaris van het bestuur.
  • Afmelden tijdens het lopende seizoen is niet mogelijk, daar verplichtingen per lid bij de KNVB zijn aangegaan, en ploeggenoten ernstig zouden worden benadeeld.

 

Vragen aangaande de contributie of betalingen, kunnen worden gericht aan de penningmeester van het hoofdbestuur (Bern Hummelink: telefoon 06 -11421223. E-mail penningmeester@rkzvc.nl)

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!